BELGIA

Belgowie zdecydowanie najrozsądniej podeszli do kwestii płacy minimalnej uznając, że znajdzie ona zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie. Aby to rozstrzygnąć, należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności i odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. W którym kraju kierowca otrzymuje polecenia – POLSKA/BELGIA

2. W którym kraju organizowana jest praca kierowcy – POLSKA/BELGIA

3. W których krajach najczęściej organizowany jest transport – POLSKA/BELGIA/INNE

4. W których krajach najczęściej ma miejsce załadunek/rozładunek towarów –

POLSKA/HOLANDIA/INNE

5. Skąd kierowca rozpoczyna podróż służbową – POLSKA/BELGIA/INNE

6. W którym kraju kierowca kończy podróż służbową – POLSKA/BELGIA/INNE

Jeżeli w większości powyższych pytań wskażemy Belgię, zastosować należy belgijskie prawo oraz belgijską płacę minimalną.

Belgijska płaca minimalna nie obowiązuje zatem znacznej części polskich przewoźników.