HOLANDIA

OD STYCZNIA 2018 R. NOWE STAWKI MINIMALNEJ HOLENDERSKIEJ

Od stycznia 2018 r. ustawowa płaca minimalna brutto wzrośnie o 0,8%. Wysokość holenderskiej płacy minimalnej dla osoby powyżej 22 roku życia wyniesie 1578 euro miesięcznie.

Stawki wynagrodzenia minimalnego w Holandii ustalone są według kryterium wieku.

                 Ustawowa płaca minimalna brutto                         obowiązująca w Holandii od 1 stycznia 2018

Wiek

miesięczna

tygodniowa

dniówka

22 lata i starszy 1.578 364,15 €  72,83
21 lat € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
20 lat € 1.104,60 € 254,90 50,98
19 lat € 867,90 € 200,30 € 40,06
18 lat € 749,55 € 172,95 € 34,59
17 lat € 623,30 € 143,85 € 28,77
16 lat € 544,40 € 125,65 € 25,13
15 lat € 473,40 € 109,25 € 21,85

Stawki godzinowe

Liczba godzin w tyg.

22 lat i więcej

21 lat

20 lat

19 lat

36 godz. 10,12 8,60 7,09 5,57
38 godz. 9,59 8,15 6,71 5,28
40 godz. 9,11 7,74 6,38 5,01

1. Sposób zgłaszania

Na razie brak formularza. Zostanie udostępniony najprawdopodobniej od 1.01.2018 roku.

2. Czas trwania zgłoszenia

Na razie nie podano.

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy oraz kabotaż. W sytuacji tranzytu chwilowo holenderska Inspekcja Pracy nie będzie egzekwować wymogu płacy minimalnej.

4. Stawki

Minimalną stawkę godzinową wyliczamy biorąc pod uwagę wiek oraz czas pracy kierowcy.

Minimalne stawki obowiązujące od 1.07.2017 roku (aktualizacja stawek co pół roku):

– wiek – 22 lata i starszy € 1.565,40 na miesiąc, € 358,05 na tydzień € 71,61 na dzień. Stawki godzinowe: 36 g w tyg. – 10,04 €/godz., 38 g w tyg. – 9,51 €/godz., 40 g w tyg. – 9,04  €/godz.

5. Przedstawiciel

Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych dotyczących przedstawicielstwa na terenie Holandii, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny wyznaczyć osobę kontaktową i przekazać jej dane pracownikom delegowanym. Może być to osoba z przedsiębiorstwa delegującego pracownika, która będzie w stanie komunikować się przynajmniej w języku angielskim z holenderską Inspekcją Pracy.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Na razie nie podano, ale zalecamy, aby kierowca miał przy sobie przynajmniej umowę o pracę.

7. Kontrola

Na razie brak danych. Należy jednak pamiętać, aby przestrzegać stawek minimalnych*, (por. p. 4.) w przypadku załadunków/rozładunków na terenie Holandii i skrupulatnie ewidencjonować godziny pracy kierowców.

*Uwaga – płaca minimalna w Holandii ulega zmianie co pół roku – zawsze w styczniu i lipcu.

8. Przechowywanie dokumentacji

Na razie nie podano, jednak proponujemy, aby osoba wyznaczona do kontaktu z holenderską Inspekcją Pracy przechowywała w jednym miejscu kopie umów, ewidencję, itp.

9. Kary

Na razie brak danych odnośnie do wysokości sankcji.