PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY

PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA APLIKACJI

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY jest webową aplikacją informatyczną służącą do przechowywania w poszczególnych krajach członkowskich UE specjalistycznej dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wyliczenie płacy minimalnej pracowników delegowanych do pracy na terenie krajów członkowskich UE innych niż Polska. Klient otrzymuje login i hasło do programu i zamieszcza wymagane dokumenty w postaci plików pdf.

WYŻSZOŚĆ ELEKTRONIKI NAD PAPIEREM

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY umożliwia w bardzo krótkim czasie wprowadzić pliki PDF za pomocą dowolnego komputera, laptopa, tabletu lub smartfonu z dowolnego miejsca na świecie.
Pozwala nadzorować zdalnie przez zewnętrznego operatora poprawność wprowadzonych danych, a także okazać i udostępnić przedmiotowe dane bezpośrednio zagranicznemu organowi kontrolnemu w siedzibie organu kontrolnego bez konieczności dostarczania danych w formie papierowej.

PRZEJRZYSTOŚĆ BAZY DANYCH

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY to gwarancja porządku i ładu w dokumentach.
Dokumentacja w programie została usystematyzowana w odpowiedni i czytelny sposób według firmy, kierowcy, miesiąca i typu.
Takie rozwiązanie pozwala na szybkie odnalezienie wymaganych dokumentów z ogromnej bazy danych.

OCHRONA DANYCH

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji. Dane umieszczone są na bezpiecznych serwerach zewnętrznych z szyfrowanymi kanałami transmisji danych, co gwarantuje znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa danych niż jakiekolwiek rozwiązania lokalne, działające wewnątrz danego przedsiębiorstwa.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY jest programem, który elastycznie dostosowuje dokumentacje do uregulowań prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach i sam sugeruje dostarczenie odpowiednich typów dokumentacji.
Poprzez webowy charakter, możliwe jest zdalne i bieżące nadzorowanie operatora dokonującego weryfikacji zgromadzonych przez przedsiębiorcę danych.

WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY jest w pełni skonsolidowany z aplikacją VTS (Program firmy VTS – grupa kapitałowa KPV) służącą do wyliczania wynagrodzenia pracowników delegowanych do pracy w UE. Dzięki temu wygenerowane raporty wynagrodzeń oraz ewidencji krajowych i zagranicznych automatycznie transferowane są na serwery przedstawicieli w krajach UE, co daje dużą oszczędność czasu.