NIEMCY

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy: https://www.meldeportal-mindestlohn.de.

Instrukcja zgłaszania: http://jazdaprawna.pl/2017/02/24/jak-zglaszac-do-milog-za-pomoca-nowej-platformy-internetowej/.

2. Czas trwania zgłoszenia

Do 6 miesięcy, należy oszacować ilość zleceń transportowych, które wykona kierowca w tym czasie (zgłoszenia dokonujemy przed wjazdem kierowcy na teren Niemiec).

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy – załadunek lub rozładunek na terenie Niemiec, kabotaż, wyłączony tranzyt.

4. Stawki

Od 1 stycznia 2017 r. stawka została zwiększona z 8,50 EUR za godzinę do 8,84 EUR. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w życie na początku 2015 r. płaca minimalna będzie dalej wzrastała regularnie co 2 lata. Płacę należy obliczać zgodnie z art. 107 rozporządzenia EEG 574/72, gdzie:

kurs dla złotówki na I kwartał roku 2017 wynosi: 1 EUR = 4,30765 zł,

kurs dla złotówki na II kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,36710,

kurs dla złotówki na III kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,23744.

5. Przedstawiciel

Nie ma konieczności powoływania przedstawiciela – na formularzu należy jednak wskazać: „Oświadczam, że jeżeli wymagane dokumenty są przechowywane poza terytorium Niemiec, zostaną one przekazane na wniosek niemieckiego organu celnego, w języku niemieckim, do wglądu niemieckiej inspekcji.”

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Kierowca nie musi mieć przy sobie żadnych dokumentów dotyczących wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia.

7. Kontrola

W przypadku kontroli, należy dostarczyć następujące dokumenty do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech: umowa, dowody rozliczenia czasu pracy na terenie Niemiec, dowód rozliczenia zgodnego z płacą minimalną oraz dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia dla kierowcy – wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki (nie ma wymogu tłumaczenia przysięgłego).

8. Przechowywanie dokumentacji

Ewidencja godzin pracy na terenie Niemiec, musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju.

9. Kary

a) 30 000 euro – niezgłoszenie informacji o pracownikach delegowanych na terytorium Niemiec,

b) 500 000 euro – w przypadku niewypłacana należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.