PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY

Program „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” – webowa aplikacja informatyczna służąca przedsiębiorcom transportowym do przechowywania w poszczególnych krajach członkowskich UE specjalistycznej dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wyliczenie płacy minimalnej kierowców delegowanych do pracy na terenie krajów członkowskich UE innych niż Polska.

Za innowacyjnością prezentowanego rozwiązania przemawiają następujące elementy:

1. „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” TO JEDYNA NA RYNKU  APLIKACJA ADRESOWANA DO FIRM TRANSPORTOWYCH PRZECHOWUJĄCA OBLIGATORYJNĄ DOKUMENTACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ WYPŁATĘ PŁACY MINIMALNEJ ZA PRACĘ NA TERENIE FRANCJI, NIEMIEC A TAKŻE INNYCH KRAJÓW UE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA.

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY”  przechowuje w formacie PDF następujące obligatoryjne dokumenty wynikające z uregulowań prawa państw unijnych:

1. Zaświadczenie o delegowaniu,

2. Umowa z przedstawicielem zagranicznym,

3. Ewidencja czasu pracy we Francji/Niemczech lub innym kraju,

4. Amplituda pracy we Francji,

5. Lista płac i/lub karty wynagrodzeń,

6. Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za pracę w państwie do którego delegowany jest pracownik delegowany,

2. APLIKACJA WEBOWA

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” jest webowym programem dedykowanym dla przedsiębiorstw transportowych pozwalającym:

1. wprowadzić pliki PDF za pomocą dowolnego komputera, laptopa, tabletu lub smartfonu,

2. wprowadzić dane z dowolnego miejsca na świecie,

3. nadzorować zdalnie przez zewnętrznego operatora (np.: KPV) poprawność wprowadzonych danych,

4. okazać i udostępnić przedmiotowe dane bezpośrednio zagranicznemu organowi kontrolnemu bezpośrednio w siedzibie organu kontrolnego bez konieczności dostarczania danych w formie papierowej

3.BEZPIECZEŃSTWO

Program „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY”:

– dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach zewnętrznych z szyfrowanymi kanałami transmisji danych co gwarantuje znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa danych niż jakiekolwiek rozwiązanie lokalne (wewnątrz firmowe),

– poprzez webowy charakter, możliwe jest zdalne i bieżące nadzorowanie operatora dokonującego weryfikacji zgromadzonych przez przewoźnika danych.

 

4. WWW – BEZ INSTALACJI

Program „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” działa na stronie www i nie musi być instalowany na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie lub smartfonie. Nie koliduje z żadnym innym oprogramowaniem bazodanowym zainstalowanym wcześniej na komputerze.

 

5. NA TELEFONIE, TABLECIE I KOMPUTERZE

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” działa na stronie www dzięki czemu można wykonywać pracę lub nadzorować pracę z dowolnego komputera, laptopa, smartfona, a także z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze czasu, co pozwala dokonać uzupełnień pewnych danych co zwiększa elastyczność pracy.

 

6. AUTOMATYCZNA TRANSMISJA RAPORTÓW Z PROGRAMU VTS DO „PRZEDSTAWICIELA ZAGRANICZNEGO”

Ogromną zaletą aplikacji „Przedstawiciel Zagraniczny” jest pełna konsolidacja z aplikacją VTS służącą do wyliczenia wynagrodzenia pracowników (kierowców) delegowanych do pracy we Francji, Niemczech lub w innych krajach. Dzięki faktowi, że aplikacja „Przedstawiciel Zagraniczny” jest połączona z programem VTS (Program firmy VTS Project Sp.zo.o. – grupa kapitałowa KPV),  wygenerowane raporty wynagrodzeń krajowych i zagranicznych oraz ewidencji krajowych i zagranicznych automatycznieumieszczają się na serwerach przedstawicieli we Francji, Niemczech, Włoszech itp. co stanowi źródło oszczędności czasu potrzebnego na umieszczenie bardzo dużej ilości dokumentacji w każdym kolejnym miesiącu.

 

7. POWSZECHNY DOSTĘP BEZ OGRANICZEŃ LICENCJI NA STANOWISKA

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” pozwala w każdym momencie i z każdego miejsca na świecie na udostępnieni organowi kontrolnemu lub kontrahentowi dokumentacji potwierdzającej wykonanie wypłatę wynagrodzenia minimalnego. Jet to o tyle istotne, że przewoźnik zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji ma zaledwie 48 godzin od zawezwania go przez stosowny organ na udowodnienie, iż wypłacił płacę minimalną własnym kierowcą pod rygorem zerwania kontraktu z francuskim kontrahentem. Zdolność szybkiego udowodnienia wypłaty płacy minimalnej jest więc kwestią priorytetową dla przewoźników. Kluczowe jest także oby dokumentacja została usystematyzowana w odpowiedni i czytelny sposób usystematyzowana do firmy, kierowcy, miesiąca, typu – co pozwoli na szybkie wykazanie prawidłowego rozliczenia się za pracę w krajach UE i pozwoli na kontynuację polskiemu przewoźnikowi jazdy na terenie państwo obcych.

KORZYŚCI KRÓTKOTERMINOWE:

– Program „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” na bieżąco w każdym miesiącu przechowuje  dokumentację potwierdzającą wypłatę wynagrodzenia krajowego, niemieckiego, francuskiego i innych krajów UE, przez co pracodawcy nie ponoszą sankcji w wysokości po 0,5 mln euro za dany kraj oraz nie będą mieć nieprawidłowości w oskładkowaniu dla pracowników krajowych i delegowanych,

– „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” pozwala uniknąć sankcji w postaci obligatoryjnego zerwania kontraktu z przewoźnikiem, który w ciągu 48 godzin nie okaże się wypłatą wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimalnej stawki obowiązującej we Francji,

KORZYŚCI DŁUGOTERMINOWE:

– „PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNY” chroni przed sankcją polegającą na zakazie świadczenia usług transportowych na terenie Francji w przypadku stwierdzenia recydywy polegającej na uchybianiu wypłaty płacy minimalnej kierowców delegowanych do pracy we Francji.

 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 519 140 984

lub na adres e-mail: jak@viggen.pl.