WĘGRY

Węgry uznały, że transport drogowy oraz kabotaż nie wchodzą w zakres dyrektywy o delegowaniu pracowników, a w konsekwencji – stosowania płacy minimalnej:

„Pomimo, że akty transponujące nie wykluczają wyraźnie sektora transportu z zakresu stosowania omawianych przepisów, w opinii Węgier, transport drogowy (w tym kabotaż) nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, – uważamy że stosowanie wymogów dotyczących delegowania pracowników do sektora transportowego nie jest ani możliwe, ani właściwe.”

(fragment oświadczenia węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej w odpowiedzi na zapytanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Budapeszcie)