WŁOCHY

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy: https://www.cliclavoro.gov.it.

2. Czas trwania zgłoszenia

Z uwagi na to, że należy zgłaszać wyłącznie przewozy kabotażowe, czas wynosi 7 dni – należy podać datę pierwszego załadunku i ostatniego rozładunku w ramach wykonywania kabotażu. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany (jeszcze nie zostały wdrożone) proponowane przez Senat – możliwość zgłoszenia oddelegowanego kierowcy na okres 3 miesięcy.

3. Typ przewozu

Tylko kabotaż.

4. Stawki

9,52 euro – poniżej 8 ton

9,78 euro – powyżej 8 ton

5. Przedstawiciel

Tak.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Formularz zgłoszeniowy.

7. Kontrola

– Brak lub nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – od 1 000 do 10 000 euro,

– kara musi zostać zapłacona w trakcie kontroli na drodze, w przeciwnym wypadku organ może zastosować sankcję w postaci administracyjnego zatrzymania pojazdu.

8. Przechowywanie dokumentacji

Przedstawiciel przechowuje (przez okres delegowania oraz dwa lata po jego zakończeniu):

– umowa (w języku włoskim),

– A1,

– formularz zgłoszeniowy,

– ewidencja czasu pracy,

– paski płac.

9. Kary

– Od 150 do 500 € – za brak zgłoszenia delegowania pracownika,

– od 500 do 3000 € – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego pracownika,

– od 2000 do 6000 € – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.